فروش کارخانه تولید اسکلت و سازه فلزی در استان تهران فروش، معاوضه