زمین مشجر پسته یزد

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

یزد، مروست زمین مشجر پسته -1.5 دانگ از 6 دانگ کشاورزی -100،000 هزار متر مربع زمین کشاورزی پسته -پیوند احمد آقائی ، اکبری درخت های 10 و 20 ساله -لوله کشی کامل ، یک دستگاه تراکتور و سم پاش
80 متر ساختمان دارد
حدودا 3,500,000,000 میلیارد و پانصد میلیون تومان قیمت خورده
با خانه حدود 400 میلیون در یزد معاوضه می شود

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع