300 هکتار زمین کشاورزی دیمی به همراه سند منگوله دار تهران

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

300 هکتار زمین کشاورزی دیمی به همراه سند منگوله دارتهران 1-مساحت زمین 298 هکتار در یک قطعه 2-دارای سند ثبتی و منگوله دار 3-دارای پروانه چاه کشاورزی غیرفعال 4-در زیر کشت جو و گندم می باشد 5- این زمین دارای یک تقسیم به دو قطعه 150 هکتاری می باشد که هر سال یک قطعه آن کشت می شود 6-زمین تابع در استان همدان ،روستای قرآکند از توابع بخش سردرود شهرستان رزن که هم مرز روستای دستجرد و قزلجه شهرستان کبودراهنگ 7-راه های دست رسی یک راه از روستای دستجرد و یک راه از روستای قزلجه 8-قیمت پایه هرهکتار7میلیون 9-زمان تماس از ساعت 20 تا 22.30

تمام توضحیات داده شده

املاک بزرگ ایران
لینک منبع