5000متر گاراژ چهاردیواری ورامین

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

5000متر گاراژ چهاردیواری ورامین، میدان بسیج-5000متر برمیدان اصلی شهر
موقعیت تجاری مسکونی و اداری می باشد
جهت فروش یا شهرک سازی
دارای 6دهنه مغازه و زیر زمین می باشد

املاک بزرگ ایران

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

لینک منبع