کارخانه ساخت و تولید اسکلت فلزی  تهران در شهرک صنعتی عباس آباد