فروش کارخانه تولید مواد شیمیایی-فروش ، معاوضه ، مشارکت