باغ-زمین-کارخانه خوراک دام و طیور 130000 متر-مجتمع کشت و صنعت