واگذاری  جایگاه نمونه بنزین در استان گیلان 2300 متر