زمین کشاورزی صنعتی کرج

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

دو قطعه زمین به مساحت 19000 و31000 متر مربع واقع در کمالشهر کرج خیابان عطا دارای چاه اب و چهار دیواری و شش دانگ سند
09366039321 یعقوبی