خاکبردارى و پایدارسازى خاک به روش نیلینگ و انکراژ با سابقه

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

خاکبردارى و پایدارسازى خاک به روش نیلینگ و انکراژ با سابقه ای طولانی ....
انجام مطالعات ژئوتکنیک و اخذ تایید از ستاد بحران و سازمان نظام مهندسی ...
برای دریافت سوابق کاری بصورت پی دی اف به پی وی این جانب مراجعه فرمایید ...
مهندس مشاور شما:
منصور ابوالحسنی
Telegram.me/Mans_Ab
09125454760