دو واحد تجاری 60 متری واقع در شهرک صنعتی پرند فروشی