فروش کارخانه تولید شمش سرب از کنسانتره و باطری فرسوده