5100 متر زمین در بهترین نقطه جاده قزوین

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

5100 متر زمین در بهترین نقطه جاده قزوین به شهرصنعتی البرز روبروی پمپ بنزین با کاربری خدماتی و نمایشگاهی متری 350 هزار تومان مناسب جهت نمایشگاه مبل و نمایندگی خودرو و سایر 09192878993 جلیلی (املاک فردوس )