فروش کارخانه بسته بندی میوه و سبزیجات و سردخانه-دارای مصوبه وام