بهترین سرمایه گذاری- حوالی کیلومتر 18جاده قدیم کرج

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

قابل توجه سرمایه گذاران بهترین سرمایه گذاری-
حوالی کیلومتر 18جاده قدیم کرج20000 هزار متر
4000 متر سوله ساختمان اداری حدود 500 متر
کاربری صنعتی
سند+ پایان کار
شسته و رفته
آماده انتقال
برای توضیحات بیشتر تماس بگیرید

09353502848