انجام کلیه امور مربوط به خدمات شهرداری وآستانه

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

⬅️ انجام کلیه امور مربوط به خدمات شهرداری وآستانه
⬅️ استفاده از تخفیفات اعطایی
⬅️ پیگیری طبقه مازاد با شرایط ملک
⬅️ اخذ پروانه و پایانکار
⬅️ وصول مطالبات پیمانکاری
⬅️ عدم خلاف
⬅️ تغییر کاربری
⬅️تامین پارکینگ
⬅️اخذ سند تفکیکی
⬅️پیگیری پرونده های شهرداری
⬅️ و ...
لازم بذکر است عمده فعالیت ما در کلیه مناطق مشهد میباشد
٠٩١٥٣١٦٣٦٤٠