کانکس ، کانتینر ، موجود اماده تحویل-گروه صنعتی سازه های پیش ساخته