فروش یا معاوضه سردخانه میوه در تنکاین با املاک درتهران