آپارتمان تهران شهرک غرب بلوار دادمان (درختى) 3خوابه