فروش ملک صنعتی با سوله در مازندران-دارای سوله 1000متری به همراه اداری