فروش پرورش ماهی در حال احداث-در زمینی به مساحت 3207 متر