فروش پرورش ماهی خاویاری دارای وام 7 میلیارد تومانی