فروش هتل 5ستاره  با  وام میلیاردی زیر قیمت  25000 متر