پیش فروش واحد های اپارتمان 90 متری تحویل یکساله و شش ماهه