فروش ویلای دوبلکس داخل شهرک  درشمال-سی سنگان مازندران