اجاره زمین و سالن صنعتی

سه شنبه 25 ارديبهشت 1397

اجاره زمین و سالن صنعتی 14000 متر زمین محصور دارای سالن به متراژ 1000 متر
دارای حدود 120 متر
گاز برق سه فازاب لوله کشیچاه آبواقع در کیلومتر 80 جاده ساوهدسترسی بزرگراهیدر صورت نیاز متراژ زمین به 7000 متر هم قابل تبدیل است
املاک بزرگ ایران
لینک منبع