فروش مهمانپذیر تهران

۲ ماه پیش
ویژه صفحه اول


فروش مالکیت و سرقفلی قسمتی از تمام یک واحد مهمانپذیر به انضمام یک باب واحد تجاری در بازار تهران لازم به ذکر است که این واحد از نوع درجه 1 ممتاز بوده و در بهترین منطقه قرار گرفته است