فروش زمین کشاورزی

۲ ماه پیش

فروش ۲۰۰ متر زمین کشاورزی در روستای نواحی محله فریدونکنار بهترین قسمت روستا وسط محل

قیمت: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰