فروش زمین 6 هکتاری 22کیلومتری قزوین

۳ ماه پیش
ویژه صفحه اول


متراژ: 60,000 زمین صنعتی ، اطراف کلا کارخانه ، 22 کیلومتری قزوین واقع در رامشان عرض و طول یکی مناسب برای ساخت کارخانه _ مجهز بع آبو برق و گاژ متری 400,000 قیمت پای معامله