زمین باغی کوهپایه ۲۴۰۰۰ متر

۴ ماه پیش

زمین در شرق مازندران واقع است دارای ویوی جنگل و شهر. برق و گاز همجوار زمین اند و جاده دسترسی امن قابلیت تفکیک به قطعات کوچکتر باغ گیلاس بوده و دارای درختان گردو و گوجه سبز و انار می باشد.

قیمت: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰