زمین کشاورزی (شالیزار)

۴ ماه پیش

زمینی به متراژ حدود ۲۰۰۰ متر در منطقه فلکده رشت، و واقع در گلشن محله. شالیزار بوده، اما مدت ۳ سال است که در آن کشت نشده. است

قیمت: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰