باغ پسته ثمری

۵ ماه پیش
ویژه صفحه اول


درود فروش باغ پسته ثمری متراژ 6هکتار 3هکتار درخت 10ساله ثمری ٣هکتار درخت 3ساله زیر پیوند کل زمین ها لوله کشی شده نزدیک منطقه مسکونی آب روستایی و... دارای استخر پلیمری شراکتی دارای مجوز رسمی مقدار آب ثانیه ای 19لیتر آب شیرین کل زمینها شکسته شده و با با روش مهندسی کاشت شده مدار آب 14روز یکبار جهت هرگونه سوال تماس بگیرید تشکر