فروش کارخانه تولید حلال های نفتی

چهارشنبه 23 آذر 1401
ویژه صفحه اول


فروش کارخانه تولید حلال های نفتی واقع در استان چهارمحال و بختیاری ،شهرک صنعتی سفید دشت به متراژ ۵۳۰۰ متر مربع لازم ب ذکر است کارخانه در حال تجهیز،کردن برای اخذ پروانه بهره برداری است.