فروش زمین دوستگر چالوس

۱ ماه پیش

فروش زمین 363 متری دوستگر چالوس سند دار داخل بافت قیمت کل 5,445,000,000

قیمت: ۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰