سوله فروشی در کاشان

پنجشنبه 20 مرداد 1401
ویژه صفحه اول


سوله فروشی زمین 8 هزار متر سوله 4 هزار متر دوکله دو درب ورودی دارای کلیه امتیازات برق و گاز و آب و تلفن نزدیک به اتوبان و جاده قدیم آدرس کاشان

قیمت: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰