۱۳ هکتاز زمین زراعی

۶ ماه پیش
ویژه صفحه اول


۱۳ هکتار زمین کشاورزی سند تک برگ ، سهم از قنات ،چاه با مجوز بهره برداری و پروانه ، مناسب برای گلخانه و مرغداری ، نزدیک به شهرک صنعتی اشتهارد و مناسب برای طرح توسعه

قیمت: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰