۲ هکتار کشاورزی همراه با جاده اختصاصی

۸ ماه پیش
ویژه صفحه اول


۲هکتار کشاورزی بر جاده اصلی بغل شهر روبروی دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز در فاصله اندک زمانی جز زمین شهری قرار خواهد گرفت مناسب برای گلخانه؛پنپ بنزین؛سوپرمارکت زنجیره ای؛

قیمت: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰