فروش شرکت و پروانه ها و اجاره محل کارخانه

۱ ماه پیش
ویژه صفحه اول


خط تولید دایر موم بهداشتی و موافقت اولیه ۳ خط تولید دیگر با شرکت با معافیت مالیاتی و کلیه مجوزها و پروانه ها واقع در کارخانه بمساحت ۲۴۰۰ متر و ۵۰۰ متر سوله دو طبقه بهمراه ۱۰۰ متر فضای اداری و سرایه داری در محوطه و ۱۰۰ متر ناهارخوری و آزمایشگاه آب و گاز و برق ۳ فاز ۲۵ آمپر

قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰