4.5باغ کرمانشاه

۱ ماه پیش

4.5 هکتار باغ میوه انگور .الو .گذدو هلو بادام انجبر سیب و... دارای چشمه اختصاصی و 48 ساعت آب قنات و جاده اختصاصی استخر 3000لیتری لوکیشن خصوصی امکان ساخت بنا

قیمت: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰