باغ کشاورزی در روستای باریس مشگین شهر

۲ ماه پیش

1/3 هکتار 10 کیلومتری مشگین شهر دارای چشمه طبیعی مستقل با استخر محصور شده 800 متری کانال بندی شده برای تسهیل آبیاری امکان انشعاب گیری گاز شهری و برق سه فاز برای کاربری صنعتی محصور شده و دارای درب ورودی ماشین رو دارای درخت 20 ساله سیب محصولات: سیب قرمز/ سیب زرد/ سیب گلابی/ البالو/گردو/گیلاس/ یونجه نزدیک روستا/ جنب مجتمع پرورش ماهی