کارخانه شخصی به متراژ1000 متر بر بلوار فردوسیه

۲ ماه پیش

فروش کارخانه شخصی شهریار به متراژ ۱۰۰۰ متر دارای موقعیت هم تجاری و هم صنعتی بر بلوار اصلی فردوسیه سند ۶ دانگ برق ۳ فاز تلفن چاه عمیق اتاق نگهبانی ۴۰۰ متر سوله به صورت ۳ سالن و ۶۰۰ متر محوطه موقعیت بسیار عالی قیمت توافقی