فروش یک باب کارخانه بسته بندی مواد خام دامی واقع در شهر بابل