۲۰۰۰ متر زمین با جواز ساخت فومن

۲ ماه پیش

فروش ۲۰۰۰ هزار متر زمین با پروانه ساخت جهت فروش آماده می‌باشد دارای سند تک برگ و نسخ .دوبر می‌باشد لب آسفالت بهترین لوکیشن همه ویلایی متری ۳ میلیون

قیمت: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰