1500متر زمین شریف آباد تهران مناسب باغ

۲ ماه پیش

1500متر در بهترین منطقه شریف آباد همه زمین های اطراف باغ هست کوچه بندی شده به صورت دو قطعه750متری هم به فروش میرسد قولنامه با کد رهگیری فاصله تا جاده اصلی دو دقیقه

قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰