فروش ۱۳۰ هکتار زمین صنعتی کشاورزی بر اتوبان زنجان قزوین