۵۶ هکتار زمین کشاورزی در موقعیت عالی بعد از صفادشت