مجوز کارخانه کود شیمیایی با 2500 متر زمین شهرک صنعتی علویجه