23000متر زمین کشاورزی با موقعیت عالی برای احداث باغ در نکا