فروش یک هکتار زمین کشاورزی

۲ ماه پیش

یک هکتار زمین کشاورزی با یک ساعت حقّابه از گردش 8 شبانه روز با موقعیت عالی در منطقه قم شهر جعفریه دشت طغرود به فروش می رسد .

توجه: اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.