فروش یا معاوضه آپارتمان اداری در مجتمع تجاری نیکروز